In de Telegraaf van 4 november 2000 is een gehele pagina gewijd aan de vogeltrek op Schiermonnikoog. Het verhaal is het tweede deel in een 5- delige serie die in samenwerking met Vogelbescherming wordt gemaakt. In het artikel geeft André Duiven een toelichting op het steltloperonderzoek door de vrijwilligers van de Stichting Calidris. Het vangen op het wad levert door de storm alleen een onvergetelijke ervaring op voor de journalist. Daarna belandt de journalist in de Groene Glop, waar Anton Conings en Wijnand Bleumink de netten vol elzenproppen en koperwieken hebben. Ook hier wordt de wetenschappelijke kant van het ringwerk uitgelegd, met aandacht voor het meten van de vleugellengte en de bepaling van vetgraad en gewicht. Enkele kleurenfoto’s van vangen, ringen en meten ondersteunen de tekst. Het artikel bevat een duidelijke oproep om gevonden ringen op te sturen naar het VT (met adres). Het artikel is gelardeerd met voor de leek interessante feiten over de vogeltrek, opgetekend uit de mond van Hans Peeters van Vogelbescherming; die vat ter afsluiting ook nog eens in een notedop samen hoe al dat onderzoek bijdraagt tot een betere bescherming van vogels.