Op 01 januari 2001 is het Vogeltrekstation gestart met een certificeringssysteem voor de ringers. Als de post correct gefunctioneerd heeft hebt u daar begin 2001 een mededeling over ontvangen. De practische organisatie daarvan is in samenwerking met de Ringersvereniging. We, het Vogeltrekstation én de Ringersvereniging, proberen daarmee de kwaliteit van het Nederlandse vogels vangen, determineren, sexen, leeftijdbepalingen en alle handelingen en aspecten die daarbij een rol spelen, te bewaken, op een (nog) hoger peil te brengen, alsook om dit naar buiten toe goed te kunnen aantonen.