Natuurbescherming is grenzeloos... Deze slogan wordt te pas en onpas gebruikt door natuurbeschermers en vindt zijn oorsprong in het gegeven dat vogeltrek bij een breed publiek een gevoelige snaar raakt. Wanneer we echter naar de praktijk van de nationale natuurbescherming kijken dan lijkt Europees handwerk op te houden bij de grenzen. In een tijd dat we met dezelfde munt betalen een merkwaardige zaak! Sinds 1990 wordt de Grauwe Kiekendief Circus pygargus in de akkerbouwgebieden van Groningen en Flevoland systematisch beschermd tegen oogstwerkzaamheden (zie voor een overzicht van dit werk Koks & Visser (2002)). In 2001 werden in Nederland 35 paartjes vastgesteld (Koks et al. 2002).