De Stuurgroep Avifauna Schiermonnikoog (SAS), een werkgroep van de Natuur & Vogelwacht Schiermonnikoog, stelt zich tot doel een nieuwe “Vogels van Schiermonnikoog” uit te brengen. Daartoe zullen alle waarnemingen, tellingen, ringgegevens en onderzoek, gedaan vanaf 1 januari 1971 tot en met 2003 verzameld en uitgewerkt worden. Tevens wil de Stuurgroep in het broedseizoen 2002 en 2003 tellingen van alle broedvogels voor het gehele eiland houden, waarbij zowel soorten, aantallen en verspreidingen vastgesteld zullen worden.