Het gebruik van geluid bij het ringwerk is de laatste jaren niet meer weg te denken. Tegenwoordig worden daarvoor vaak CD’s gebruikt, zoals de welbekende van Jean C. Roche of die uit de collectie van Vogelbescherming. Met de komst van internet en de moderne computers hebben we de mogelijkheid gekregen zelf CD’s te maken. In dit artikel leg ik uit, voor diegenen die dit ook eens willen proberen, hoe ik daarbij te werk ga. Er zijn ongetwijfeld nog vele andere mogelijkheden, maar die blijven buiten beschouwing.