Het boek “Schaarse vogels in Friesland” (221 pag.) geeft een uitgebreid overzicht van de waarnemingen van 80 schaarse vogelsoorten. De waarnemingen worden ingeleid met korte hoofdstukken over de werkwijze, de soortenrijkdom in Friesland (vooral Waddeneilanden) en de relatie tussen het voorkomen en de windrichting. Bij het overzicht van de waarnemingen is voor 13 vogelsoorten ook gebruik gemaakt van ringgegevens van het Vogeltrekstation. Interessant in het overzicht van de 13 soorten is dat het belang van de ringvangsten ten opzichte van de waarnemingen sterk varieert per vogelsoort (zie tabel).