Door allerlei omstandigheden zijn de ringverslagen over de jaren 1990 t/m 1994 slechts in summiere vorm of helemaal niet verschenen. Om deze verslagen vergelijkbaar te maken met de ringverslagen, die daarvoor en daarna zijn verschenen hebben we besloten de ringverslagen over de jaren 1990 t/m 1994 opnieuw en in een vergelijkbare vorm te laten verschijnen. Het eerste verslag treft U hierbij aan.