In de ochtenduren van de 29e september 2000 werd tijdens het uitzetten van de lokvogels op de vinkenbaan van Vogelringstation Nebularia te Westenschouwen, Zeeland, door ondergetekende de roep van een Grote Gele Kwikstaart ( Motacilla cinerea) gehoord. De overige aanwezige ringvergunninghouders vonden dit zeer opmerkelijk, daar zij de ervaring hadden pas in oktober grote gele kwikstaarten te vangen. Na een kwartiertje werd een tweede exemplaar gehoord en men besloot, in tegenstelling tot wat men gewend was, op deze dag met cassetterecorders het geluid van de Grote Gele Kwikstaart af te spelen. Dit had tot gevolg dat wij op deze dag 17 grote gele kwikstaarten konden vangen. Aan het einde van het vangseizoen (23 november 2000) had VRS Nebularia 70 grote gele kwikstaarten gevangen, een absoluut record voor dit vogelringstation. In 2001 is VRS Nebularia al eind augustus begonnen met het afspelen van het geluid van de Grote Gele Kwikstaart, wat tot gevolg had dat aan het eind van het seizoen 124 grote gele kwikstaarten waren gevangen. In het najaar van 2002 vingen we 172 exemplaren. Tijdens het schrijven van dit artikel, waren er in 2003 (19 oktober) al 202 exemplaren geringd. Gedurende het seizoen 2001 kreeg de Grote Gele Kwikstaart steeds meer aandacht en interesse van Marcel Schildwacht en Ton van Ree. Waarom ving VRS Nebularia zo veel grote gele kwikstaarten ten opzichte van andere vogelringstations langs de Hollandse kust? Waren er uiterlijke kenmerken waarmee met zekerheid het geslacht was te bepalen? Beide vragen om eens beter naar de biometrische gegevens van grote gele kwikstaarten te kijken en om eens wat navraag te doen bij andere vogelringstations en vogeltrektelposten.