Op de website van het Vogeltrekstation is men bezig met het overzicht van aantallen per jaar van alle (vanaf 1911) ring- en terugmeldgegevens (www.vogeltrekstation.nl/ring_terug_sinds_1911.htm) te completeren. Alle terugmeldgegevens zijn al aanwezig in de computer, daar maak je dus makkelijk een overzicht van. In veel ringverslagen staat het jaartotaal genoteerd, maar van de jaren 1911-1934 is niet bekend hoeveel vogels er per jaar in Nederland zijn geringd. Dat ligt besloten in de ringboeken waarmee men in 1911 gestart is. Van de Ringcentrale kreeg ik het verzoek eens te proberen die jaarlijkse aantallen op te sporen. Er zouden daarvoor zo’n 7000 bladzijden (met elk 22 ringnummers) na te zoeken zijn om per jaar het aantal geringde vogels te noteren. Als die ringen nu maar precies op volgorde van ringnummer gebruikt waren was het een koud kunstje, maar ik vond op één bladzijde, ringnummers 1775-1796, de ringjaren 1911-1912-1913- 1914-1915, dus eenvoudig was het niet. Toch was het een heerlijk weerzien om nog eens in die oude ringboeken te kunnen snuffelen. Behalve het braaf noteren van de aantallen per ringjaar kwam ik allerlei andere interessante dingen tegen, zodat ik nogal eens van mijn eigenlijke opdracht afgeleid werd. Enkele van die bijkomstigheden wil ik hier de revue laten passeren.