‘Hoe ziet een jonge ringer de toekomst van het ringwerk door vrijwilligers in Nederland?’ Dat is de vraag die ik onlangs kreeg als relatief jonge ringer (28 jaar). Waarom ringen we eigenlijk? Het ringen van vogels is natuurlijk een leuke bezigheid maar dit is uiteindelijk niet het hoofddoel van het ringen. Wat is dat doel dan wel? Mijns inziens zou het vangen (en ringen) van vogels moeten dienen om gericht gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om een relevante onderzoeksvraag te beantwoorden en aan de wereld kenbaar te maken door erover te publiceren. Het lijkt er vooralsnog op dat in de toekomst, als gevolg van het in werking treden van de Flora- en faunawet, elke ringactiviteit deel moet uitmaken van een onderzoeksproject of -plan.