Het ringen in Nederland en de ringersvereniging heb ik tijdelijk verruild voor een baan in Montreal, Canada. Naast het settelen in een nieuwe stad en inwerken in een nieuwe baan kruipt natuurlijk het vogelaarsbloed waar het niet gaan kan; gebonden aan fiets en openbaar vervoer kun je je hier in de stad op twee plaatsen uitleven: op de berg (Mont Royal) en op het eiland (IIe des Soeurs). De berg is een vrij druk bezocht park van ongeveer 175 ha met loofbos, op een bult van ruim 200 m hoog. Er zijn in de loop van de jaren zo’n 150 vogelsoorten gezien. Ook de aangrenzende begraafplaats biedt goede vogelmogelijkheden. Het eiland ligt in in de St. Laurens rivier, en heeft nog wat laatste restjes loofbos en ruderaal terrein, in totaal een 100 ha, met ruim uitzicht op de rivier. Met de auto zijn diverse parken en moerasgebieden net buiten de stad binnen een uur te bereiken. Vogelen aan deze kant van Canada heeft iets vreemds. Je bent een eind van huis, maar het aantal bekende Europese soorten is aanzienlijk. Afgezien van de import mussen en spreeuwen kom je hier bijvoorbeeld regelmatig Krakeend, Pijlstaart, Blauwe Reiger, Kwak, Visdief, Grote Mantelmeeuw, Slechtvalk, Smelleken, Visarend, Boerenzwaluw, Winterkoning en Raaf tegen. De lijst van bekende soorten is nog aanzienlijk langer, en bij nader inzien is het natuurlijk ook wel logisch dat er algemene noordelijk halfrond- of boreale soorten zijn.