Voor het invoeren van ring- en vindgegevens via internet hebben we voor de plaatsbepaling een atlas nodig, die de Amersfoort-coördinaten weergeeft èn de 5km blokken. Bekend is de Inventarisatie-atlas voor flora en fauna voor Nederland, uitgegeven door Staatsbosbeheer, 1ste druk 1981, 2de druk 1987, schaal 1:80.000, verkleinde afdruk van de kaarten van de Topografische Dienst, schaal 1:50.000. Gedrukt in 1-kleur, lichtbruin.