In april dit jaar zijn op de vinkenbaan in het Openluchtmuseum in Arnhem voor het eerst sinds zestig jaar (en misschien nog wel langer) de druipnetten om vinken te vangen weer dichtgeklapt. De demonstraties werden verzorgd door de heren BJeumink en Oome van de Nederlandse Ringersvereniging. Zij werken, onder andere met het ringen van vogels, allebei mee aan het wetenschappelijk onderzoek dat op basis van de ringgegevens wordt gedaan. Om dat te mogen doen is een vergunning nodig om met de vangnetten te werken. Allebei hebben ze uiteraard deze toestemming. Overigens is de heer Bleumink intensief betrokken geweest bij allerlei aspecten van de totstandkoming van de presentatie zoals die nu in en rond de vinkenbaan te zien is. Tijdens de demonstraties zullen zij het een en ander over de vinkenbaan en over hun activiteiten als vogelringers vertellen. Het is overigens nadrukkelijk niet de bedoeling, en met bezoekers in de buurt overigens ook heel onwaarschijnlijk, om daadwerkelijk vogels te vangen.