In januari 2001 is het Vogeltrekstation, daarin gesteund door de Ringersvereniging, gestart met een certificerings-systeem. Daarin moet elke ringereens per driejaar daartoe aangewezen bijeenkomsten succesvol volgen (tenzij een dienstverband met een onderwijs- of onderzoeksinstelling aantoonbaar is). Naast de vele praktijkdagen die speciaal daarvoor door het Vogeltrekstation worden georganiseerd, bestaat er ook de mogelijkheid daartoe aangewezen lezingen – congres – conferentie – symposium – themadag – seminar etc. (hierna te noemen ‘lezing’) te volgen welke ‘meegenomen’ worden in het certificerings-systeem. Anno herfst 2004 heeft het Vogeltrekstation langzamerhand het gevoel dat het certificerings-systeem zijn eerste periode achter de rug heeft en gestaag aan het uitkristalliseren is. Wijzer geworden door de ervaringen in de afgelopen jaren is het Vogeltrekstation van mening dat de praktijkdagen toch veel belangrijker zijn dat het volgen van een lezing zonder dit laatste item als onbelangrijk terzijde te schuiven. De daad bij het woord voegend gaan we met ingang van 1 maart 2005 beginnen met een gradatie aan te brengen in de evenementen die meetellen: Ongewijzigd blijft de consequentie van het succesvol deelnemen aan een praktijkdag: als op 1 maart is aan te tonen dat u in de 38 maanden eraan voorafgaand succesvol een praktijkdag hebt gevolgd, dan wordt uw ringvergunning met een jaar verlengd. Gewijzigd wordt de consequentie van het bezoek aan een daartoe aangewezen lezing: als op 1 maart is aan te tonen dat u in de 15 maanden eraan voorafgaand een lezing hebt gevolgd, dan wordt uw ringvergunning met een jaar verlengd. Lezingen bijgewoond,voor 1 maart 2005 tellen nog voor driejaar mee. Nieuw is dat in opeenvolgende jaren geen twee lezingen, meetellend voor de certificering, achter elkaar kunnen worden gevolgd: na een lezing moet een praktijkdag worden bijgewoond.