Enige tijd geleden werden via Ringersnet door de gebruikers van de Poolse Ecotone mistnetten kritieken geuit op de kwaliteit van de netten. Daarbij vielen vooral de verschillen op met de tot dan toe gebruikte Japanse of Engelse netten. Door ondergetekende (WB) werden de opmerkingen gebundeld en naar Ecotone gestuurd (Bleumink 2004). Helaas duurde het even voor daarop een reactie kwam. Men gaf o.a. als reden daarvoor op dat men zelf ook met de kritieken in de hand naar de netten wilde kijken. We hadden Ecotone gevraagd eens nauwkeurig naar onze kritische opmerken te kijken en zo mogelijk oplossingen aan te dragen. Onze opmerkingen betroffen voornamelijk de effectieve lengte van de netten, de lussen en de ongelijke spanlijnen en de rek daarin. Hieronder volgt, zo letterlijk mogelijk vertaald, het antwoord van Ecotone.