Een belangrijk aspect van het CES-project is monitoring. De gegevens moeten dus actueel zijn. Wij willen daarmee, meer dan voorheen, in het nieuws komen. De afgelopen jaren is gebleken dat het completeren van het cijfermateriaal na afloop van het seizoen een moeizame klus is, en dat is nog netjes geformuleerd. Er moeten vele brieven worden geschreven (per ringer soms meerdere, een enkeling antwoordt domweg niet) en vele telefoontjes gepleegd worden (per ringer soms een aantal). Tevens worden er zoete en harde broodjes gebakken, bemoedigende woorden gesproken, verdrietige en ernstige. Het blijkt een paar ringers niet te lukken na afloop van het CES-project (half augustus) hun gegevens binnen redelijke tijd en in goede staat bij het VT in te leveren. Al (!) uw gegevens dienen in de eerste week van elke maand ingeleverd te zijn en deze verplichting komt extra aan de orde gezien het monitoring-aspect van het CES-project. Het is niet leuk om het onderstaande beleid te formuleren en uit te voeren, maar het blijkt nodig te zijn. Beleid met ingang van 01 januari 2005 Als uw ring- en terugmeldgegevens van het CES-project, inclusief de ingevulde overzichtslijst, op 01 oktober nog niet in goede staat op het VT aanwezig zijn, dan wordt per 01 oktober uw ringvergunning voor 12 maanden ingetrokken.