In de tachtiger jaren verscheen het boek Bird Migration, BTO Guide nr. 16, van de hand van Chris Mead, met verhalen en kiene selecties van kaarten met vogeltrek. Het was een prima boekje wat liet zien dat ringen van vogels belangrijke informatie kon verschaffen voor beschermingsdoeleinden. In de twintig jaren daarna hebben ringers vaak om meer hulp gevraagd om het ringen van vogels te promoten bij vogelaars en het algemene publiek. The Migration Atlas was een geweldige sprong voorwaarts, omdat deze veel voortreffelijke informatie geeft en leidde tot de publicatie van een serie uitstekende artikelen in vogeltijdschriften en locale tijdschriften — prachtige reklame voor de Ringcentrale. Hoewel veel vogelringers en —kijkers nu een exemplaar van de Atlas bezitten zijn er toch nog velen buiten deze kring die graag een compactere, meer eenvoudige versie zouden willen lezen, waarin toch gebruik wordt gemaakt van alle gegevens die in zoveel jaren verzameld zijn. Het boek Time to Fly heeft precies die snaar geraakt. De manier van schrijven van Jim Flegg verdient lof, de bijna 100 kaarten geven eenvoudig en duidelijk vogeltrek weer en promoten op die manier het werk van de Engelse Ringcentrale. Zoals de voorzitter van de BTO Council schreef: “Ik heb het boek net uit en ik vind het uitstekend. We moeten er optimaal gebruik maken. Er staat veel lezenswaardigs in voor eenieder die vogels aan het hart gaat en het kan heel goed gebruikt worden bij het aantrekken van nieuwe ringers. Ik kan geen betere manier bedenken voor beginnende vogelaars en ringers om de principes van vogeltrek te begrijpen.” Er zijn vele argumenten denkbaar om optimaal van dit boek gebruik te maken: Denken uw familie en vrienden dat u een wat merkwaardige hobby hebt als u op de post staat te wachten voor die ene fantastische terugmelding? Probeer eens of u ze Time to Fly kunt laten lezen, misschien begrijpen ze dan iets van de magie. Hoe vaak is u gevraagd het ringen te rechtvaardigen? In Time to Fly weeft Jim Flegg de draden van bescherming, vogeltrek en de rol van ringen en ringers naadloos in elkaar. Op zoek naar een nieuw projekt? Misschien vangen we niet genoeg Grauwe Vliegenvangers om onze kennis genoeg uit te breiden om te begrijpen welke beschermingsaspecten in Afrika een rol spelen. Maar door samen te werken kunnen we, bij voorbeeld, beter begrijpen wat er met de Huiszwaluw gebeurt. Geeft u regelmatig excursies en uitleg bij ringactiviteiten? Time to Fly is een prima manier om uw kennis op te frissen voordat de stortvloed van vragen op u afkomt. Vaderdag is niet zover meer weg, op zoek naar een geschenk voor een vriend(in) of de terreineigenaar, zoek niet verder. Het is goedkoper dan een goede fles whisky.