Het themanummer van Limosa over ‘globetrotters’ (77-2/3, 2004) bevat acht artikelen over vogels als wereldreizigers. Het nummer is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens die via ringen of het vangen van vogels zijn verkregen. De artikelen bevatten veel interessante informatie over verschillende vogelsoorten (Kanoetstrandloper, Kleine Strandloperen andere arctische steltlopers, Rotgans, Lepelaar, Zwarte Stern en Boerenzwaluw); dat maakt een degelijke bespreking van alle afzonderlijke artikelen ondoenlijk. Maar toch een greep uit een aantal artikelen, met de aanbeveling aan geïnteresseerde ringers om een abonnement op Limosa te nemen of op een andere manier een exemplaar van dit themanummer te bemachtigen. Voor een grote en duidelijk zichtbare soort als de Lepelaar levert gericht ringonderzoek op vrij simpele wijze een schat aan informatie. Van de Nederlandse (west Europese) broedpopulatie is inmiddels ongeveer 13 % geringd met kleurringen. De (kleur)ringen zijn eenvoudig af te lezen, zodat betrouwbare informatie beschikbaar is over de doortreken overwinteringsgebieden; tevens geven de meldingen een goed beeld van sterfte en overleving. Deze informatie is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook van direct belang voor een effectieve bescherming.