Negentien jaar vanginspanningen door Kees Terpstra en 837 door hem geringde en gemeten kruisbekken vormen de basis van een belangwekkend artikel in Ardea 92 (1) 2004: “Is the nominate subspecies of the common crossbill polytypic?” Het artikel is geschreven door Pim Edelaar samen met Kees Terpstra en gaat over morphologische verschillen tussen kruisbekken populaties die in verschillende invasiejaren Nederland bezoeken. Uit de morphologische kenmerken (vleugellengte, snavelhoogte en — lengte en gewicht) blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de populaties in verschillende invasiejaren. Of deze verschillen ook gekoppeld zijn aan de verschillende geluidstypen zal nog moeten blijken uit nader onderzoek. Een oproep om aan dit onderzoek mee te werken staat in OHV nr 96; daarbij is ook al een grafiekje opgenomen van de door Terpstra verzamelde biometrische gegevens.