Omdat de praktijk uitwijst dat een aantal items telkens weer terugkomen, hierbij wéér eens een lijst van zaken die voor ringers “wel belangrijk” zijn. 1. Uw ring- en terugmeldgegevens moeten in de eerste week van de nieuwe maand worden opgestuurd. 2. Uw ringvergunning wordt dan slechts verlengd per 1 maart als wij de desbetreffende verlengings-brief, voorzien van uw handtekening, hebben ontvangen. Als wij dat papier niet hebben ontvangen dan wordt uw nieuwe ringvergunning niet verstuurd. Tot 1 juli van dat jaar kan dat worden rechtgezet. Na 1 juli niet meer, dan bent u uw ringvergunning definitief kwijt. 3. Uw ringvergunning wordt dan slechts verlengd per 1 maart als u voldaan hebt aan het certificeringssysteem. 4. U mag alleen vangen en ringen als u schriftelijk toestemming hebt van de terreineigenaar of —beheerder, ook al is dat terrein zo te zien openbaar toegankelijk. 5. Als uw vanginstallatie (vangklaar) wordt aangetroffen en u bent niet in de directe omgeving dan hebt u een ernstig probleem (= dan bent u uw ringvergunning onmiddellijk kwijt). 6. Als er een dringende reden is om de ring van een reeds geringde vogel te verwijderen, dan wil het VT die ring graag ontvangen met opgaaf van reden.