Naar aanleiding van een vondst van een poot-met-ring van een grote jager door Kees de Graaf zijn de gegevens van in Nederland teruggemelde grote jagers aan een nader onderzoek onderworpen. Het Vogeltrekstation heeft deze gegevens ‘met een druk op de knop’ beschikbaar en leverde gegevens aan van 131 vogels. Van al die vogels is bekend waar en wanneer ze geringd zijn en waar, wanneer en veelal onder welke omstandigheden ze zijn teruggevonden. In het geval van de grote jager hebben we te maken meteen simpele situatie, de soort broedt niet in Nederland en dus hebben we alleen terugmeldingen van elders geringde vogels. Hierop is slechts één uitzondering: er is een asielvogel die op de Hondsbossche Zeewering met een VT-ring is losgelaten door Fred Koning op 27 september 1996 en die op 6 en 7 okober van hetzelfde jaar is afgelezen op Vlieland. Daarna is deze vogel verdwenen. Er blijven dus 130 gevallen over van grote jagers die in het buitenland zijn geringd en in Nederland teruggevonden. Deze vogels zijn meest als nestjong (124) of net uitgevlogen jong (4) geringd; er zijn slechts twee vogels als na eerste respectievelijk na tweede kalenderjaar geringd (afgezien van die asielvogel, die als ‘volgroeid’ is geringd). Van de 130 buitenlandse vogels droegen er zes ook kleurringen, alle afkomstig van Foula, waar onder leiding van Bob Furness een grootschalig langlopend onderzoek aan deze soort plaats vindt. Het Vogeltrek-station bezit echter geen gegevens van eventueel in Nederland afgelezen kleurringen. Herkomst. Het werk van Furness wordt in het kaartje met de locaties van herkomst van ‘onze’ grote jagers weerspiegeld (Figuur 1). De meerderheid van de in Nederland gevonden vogels is geringd op Foula.