In de Leeuwarder Courant van 5 november 2005 staat onder de kop “Raadsel voor de vogelringer” een stukje over Ulbe Rijpma en Adri Bakker, en hun vangsten in de tuin (landgoed?) van Ulbe. De titel slaat op de moeilijkheden bij het determineren van een 1e jaars Perzische Roodborst. In het artikel komt summier de trek, de totaal vangst van de 400 Nederlandse ringers en de vangmethode in de tuin van Ulbe (mistnet met CD geluid) aan de orde. Aan de hand van een Koolmees wordt gedemonstreerd dat leeftijd, vleugellengte, broedvlek en vetgraad worden genoteerd.