Zoals al aangekondigd in Op Het Vinkentouw (nr. 106, november 2005: blz. 2-3) hebben in het afgelopen jaar besprekingen plaatsgevonden tussen het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en de Ringersvereniging (RV), met als doel om te komen tot een gezamenlijk beheer van de Nederlandse Ringcentrale. De belangrijkste aanleiding daarvoor was de gedachte dat een gezamenlijk beheer kan leiden tot een beter gebruik van de ringgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke toepassingen (natuurbescherming en beleid), en tot een gezonde financiële positie van de Ringcentrale. Op 29 juni j.l. hebben de drie partijen een verklaring ondertekend waarin ze uitspreken gezamenlijk zorg te willen dragen voor de Nederlandse Ringcentrale en gezamenlijk onderzoek te willen doen met behulp van de gegevens. Het NIOO brengt in het samenwerkingsverband het gebruik van de ringgegevens in en de kennis van NIOO-onderzoekers over de analyse van die gegevens. SOVON levert expertise over het beheer van gegevensbestanden en in het verwerven van onderzoeksopdrachten, en de mogelijkheid om de ringgegevens te combineren met de bij SOVON aanwezige (monitoring) gegevens over aantallen en reproductie van vogels. De inbreng van de RV bestaat uit de expertise in het op verantwoorde wijze vangen van vogels, en het verzamelen en aanleveren van een groot deel van de ringgegevens.