In het Franse blad Alauda (73, nr 3, 2005) staat een mooi verslag van 10 jaar ringwerk in het rietmoeras ‘Massereau’ aan de Loire monding. Mijn belangstelling ging vooral uit naar de Kleine Karekiet, maar en passant is het ook leuk om te zien dat er naast ruim 16.000 kleine karekieten ook nog 256 grote karekieten, ruim 22.000 rietzangers en 339 waterrietzangers zijn geringd. Een groot deel van de vreemde vangsten van de Rietzanger is afkomstig uit Groot-Brittannië. Opmerkelijk is dat het aandeel eigen terugvangsten bij de Rietzanger erg laag is, namelijk 6,2 %; dat is nog niet de helft van het terugvangst percentage van de Kleine Karekiet. Van de Kleine Karekiet zijn tussen 1994 en 2003 16.589 exemplaren gevangen; daarbij zijn 13,6 % controlevangsten. Het gros van de terugvangsten heeft betrekking op eigen vogels, en meestal uit het zelfde seizoen. In het buitenland geringde vogels (2,8 % van de controles) waren vooral afkomstig uit uit België en Nederland (58 van de 79 buitenlandse ringen).