In het juninummer van het Engelse ringersmagazine “Ringing and Migration” (Volume 23, part 1, june 2006) stond een bijdrage over een nieuw kenmerk bij de leeftijdsbepaling bij de winterkoning: “Validity of ageing Wrens Troglodytes troglodytes on fourth primary spots”. Dit kenmerk is gebaseerd op het aantal lichte strepen op de buitenvlag van de vierde handpen. Let op: in het artikel wordt gesproken over de vierde handpen (fourth primary) van buitenaf geteld, men past dus het telsysteem van Svensson (1992) toe, zoals ook toegepast wordt in Speek (1994). Bij Jenni en Winkler (1994) gaat men uit van het midden van de vleugel zodat het de zesde handpen is. De determinatie is: 8 of minder vlekken = juveniel 9 vlekken = volgroeid 10 of meer vlekken = adult