In het najaar van 2005 werd door Jan Staal en Gerrit Speek het idee geopperd om een nieuwe CES plek te starten op het terrein van het NIOO in Heteren. In de winter van 2006 is een klein team van “Cessers” gevormd: de ringvergunninghouders Kees van Oers, Gerrit Speek, Jan Staal, Gijs van Tol en Hans de Wilde, en de zeer gewaardeerde “helpers” Woutera van Andel, Wietze de Boer en Ro de Wilde. In februari/maart zijn plekken ingericht voor het plaatsen van 14 mistnetten met een totale lengte van 133 meter. Na enkele voorvangsten was op 15 april 2006 de eerste officiële CES dag op locatie C65 een feit.