Op 9 december konden de Nederlandse ringers elkaar weer ontmoeten in hotel Haarhuis in Arnhem. Gerrit Speek verwelkomde ruim 100 aanwezigen. Voorafgaand hieraan was er de jaarvergadering van de Ringersvereniging. Voorzitter Jan Staal begon met het vragen van één minuut stilte voor de in oktober j.l. overleden ringer en oud bestuurslid Ulbe Rijpma. De voorzitter loodste de vergadering vaardig langs de agendapunten, waarvan ongetwijfeld een uitgebreid verslag door de secretaris verzorgd zal worden. Bij agendapunt 9 betreffende “Voortgang in de samenwerking tussen NIOO, Sovon en de Ringersvereniging” wilden enkele leden een discussie aangaan over de inhoud en vorderingen van het overleg en het gebrek aan informatie hierover, maar de voorzitter verwees hiervoor naar de lezing van Henk van der Jeugd die zou volgen.