Voor het onderscheid tussen Kleine Karekiet en Bosrietzanger wordt de verhouding tussen vleugellengte en de lengte van de versmalling (in het Engels “notch”) van de binnenvlag van p2 (p9) gebruikt. Ook bij andere soorten is soms het meten van een versmalling een sleutel tot een juiste determinatie. Verschil in methode via meting kan de variatie in uitkomsten van metingen tussen verschillende ringers (tussen-ringers-variatie) aardig beïnvloeden. Tijdens de certificeringsbijeenkomst op 1 september in de Kamperhoek, ontstond discussie over de juiste wijze van meten van de versmalling. In dit artikel beschrijf ik deze discussie (eerste valkuil), stip nog enkele andere valkuilen aan en doe een voorstel om de meting te standaardiseren.