De afgelopen twee jaar is er veel commotie geweest rond de vogelgriep. Daarbij is veelvuldig gewezen naar wilde vogels als mogelijke verspreiders van deze ziekte. Dit heeft ondermeer geleid tot verscheidene onderzoekprojecten. Zo heeft de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties een groot project gelanceerd waarbij in verschillende landen in Europa, Azië en Afrika wilde vogels worden gevangen om die te testen op de aanwezigheid van griepvirussen. Een deel van deze “sampling missions” wordt onder de verantwoordelijkheid van Wetlands International (Wageningen) uitgevoerd. Op verzoek van Wetlands International heb ik samen met Niels Gilissen in febuari 2006 een eerste bezoek gebracht aan Soedan met de bedoeling om in het vogelrijke wetland Um Gar (moerasgebied langs de Nijl) watervogels te bemonsteren op griepvirussen. In de praktijk betekent dit vogels vangen, of door jagers geschoten vogels bemachtigen, waarna je van elke vogel met een wattenstaafje een klein monster neemt van het slijmvlies van de cloaca en de keelholte.