Op de CES plek van het VT in Heteren staan verschillende mistnetten in struiksingels van 5 tot 7 meter hoogte. In het eerste CES-jaar op deze locatie begon het ons steeds meer te storen dat deze netten niet tot singelhoogte reiken; we vermoedden namelijk dat veel vogels zich vooral in het bovenste deel van de singels ophouden. We hebben daarom het idee van “hijsnetten” (zoals die al lang geleden door dhr. Kortenoever en de ringers van Vrs Castricum zijn ontwikkeld) opgepikt. In de winter heeft de Technische Dienst van het NIOO de beschikbare tekeningen vertaald in twee prima werkende hijsnetinstallaties. In verband met de hoogte van de singels hebben we gekozen voor twee netten boven elkaar, met de bovenste spanlijn op ca 5.50 meter hoogte en de onderste spanlijn op ca 0.75 m boven de grond.