Vanmorgen ging ik net als gisteren weer wilsterflappen, maar wel in een heel andere setting. Gingen we gisteren richting Zuidhorn, nu reed ik naar Den Horn, waar Klaas Koopman al geruime tijd bezig was de nodige wilsters en mogelijk kieviten van een ring te voorzien. We hadden afgesproken dat hij uit hoofde van zijn kennis en bevoegdheid voor mij een certificeringstest zou arrangeren. De afspraak met het Vogeltrekstation is, dat éénmaal in de drie jaar elke ringer zo’n bijscholingscursus moet volgen. Ik had dit al eens meegemaakt in Workum, waar vrijwel alle flappers in één sessie een dergelijke opfrisbijeenkomst volgden. Er werd daar gemeten en gewogen en wat kennis uitgewisseld, maar het leek mij gewenst om dit met een goede deskundige in het veld mee te maken en hier en daar proberen de puntjes op de i te zetten. Zo zette ik om kwart over 8 mijn auto naast die van Klaas op het land van Mulder aan de Hogeweg tussen Den Horn en de Friesestraatweg. Het bleek dat Klaas al een stuk of 5 wilsters en een kievit had opgespaard. We wisselden eerst wat gegevens uit over de formulieren die we gebruiken, want daar zaten wel wat verschillen tussen. Die van Klaas is completer, die van mij meer toegespitst op kieviten. Klaas legt naast geslacht, leeftijd en gewicht b.v. ook de snavellengte en de kop+snavellengte vast en ook de tarsus+teenlengte, die bij mij ontbreken. Bij mij is er ruimte voor pootkleur, kuiflengte en tekening v.d. buitenste staartpen, duidelijk geïnspireerd op kieviten.