Op 8 april 2008 zijn de werkzaamheden voor de ontwikkeling van een database plus bijbehorende applicaties voor het Vogeltrekstation officieel van start gegaan. Eenmaal gereed beschikken we over een moderne, goed functionerende database waarin alle ring- en terugmeldgegevens een plaats hebben. Maar dat niet alleen. De nieuwe applicatie zal gaan voorzien in vrijwel alle dataprocessen die op het Vogeltrekstation plaatsvinden. In de eerste plaats gaat het daarbij om de invoer en verwerking van ring- en terugmeldgegevens, maar ook de uitwisseling van gegevens met buitenlandse ringcentrales, het bijhouden van voorraad- en inkoopgegevens van ringen en materialen, de adresgegevens van ringers en relaties en, niet onbelangrijk, de uitvoer van data in diverse presentatievormen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de controle van gegevens. Deze monsterklus wordt gezamenlijk uitgevoerd door Persies Automatisering, SOVON Vogelonderzoek en het Vogeltrekstation zelf. De uitvoering van het werk wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gegevens Autoriteit Natuur en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In de loop van 2009 moet alles operationeel zijn. Het internet gaat een cruciale rol spelen bij de in- en uitvoer van gegevens. Zowel terugmeldingen van ringen door het publiek als het melden van gegevens over geringde vogels door ringers gaan waarschijnlijk via het internet plaats vinden d.m.v. gebruikersvriendelijke applicaties. Dat biedt als groot voordeel dat de invoer van gegevens “platform-onafhankelijk” wordt. Het probleem dat elk nieuw besturingssysteem zijn eigen versie van POOT behoeft wordt daarmee verleden tijd. Wanneer de nieuwe invoerapplicaties gereed zijn wordt POOT overigens overbodig, maar zal wel de mogelijkheid van invoer van batch gegevens —voor wie dat wil- waarschijnlijk blijven bestaan.