Met het doel de schroom te overwinnen om daadwerkelijk controles in het veld uit te voeren, zijn door het Regionaal Milieuteam, politiekorps Hollands – Midden in oktober 2007 een aantal trainingsdagen georganiseerd. Hieraan namen ook politiemensen van het korps Haaglanden en groene BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) zoals boswachters en andere toezichthouders deel. Aan ons is gevraagd op 16 oktober met een vangopstelling bij de Stolwijkse Boezem, de vaste CES plek van Vogelringstation Nebularia, deel te nemen aan deze trainingsdag. De auto werd geparkeerd voor het toegangshek (met daarop een bordje Verboden Toegang) naar het bosperceel. Tussen het struweel en op open plekken plaatsten wij een aantal mistnetten, een ball-chatry, een klepkooi voor kleine vogels en een klein klapnetje en een grote vangkooi met duif voor roofvogels.