Welke ringer droomt er niet van om een dwaalgast te vangen? Op VRS Castricum worden vele vogels geringd en jaarlijks vangen wij enkele zeldzame exemplaren die als dwaalgast bekend staan. Oktober 2007 vingen wij bijvoorbeeld een Maskergors van de onder-soort oligoxantha. Ervaring wordt slechts opgedaan aan de hand van die ene vogel en de literatuur wordt er op nageslagen. Op die manier vergroten vele ringers hun kennis. In die literatuur (Williams, Hornskov et al) wordt Happy Island (China; Chinese naam van dit eiland is Pu Ti Dao) regelmatig genoemd als dé plek waar je vele Siberische trekkers kunt waarnemen. Jarenlang hebben wij veel artikelen verzameld met de wens daar eens naar toe te gaan. In verschillende reisverslagen (http://www.travellingbirder.com/ default.php) over China wordt Happy Island vaak als reisdoel genoemd en wordt de maand mei aangegeven als de maand met de meeste kans op verschillende soorten. Op 30 april 2008 vlogen we naar China en keerden terug op 19 mei. Wij wilden zo lang mogelijk op Happy Island verblijven om maximaal te profiteren van de voorjaarstrek. Het doel van onze reis was zoveel mogelijk soorten vogels te vangen en te voorzien van een ring. Door van al die vogels de biometrie te nemen en te vergelijken met de literatuur wilden wij onze kennis over oostelijke trekkers vergroten zodat wij op de VRS Castricum nog beter voorbereid zijn op dwaalgasten.