namens de Provincie Noord-Holland, uitgereikt door de (oud-gedeputeerde) en huidig voorzitter van het Nationale Park Zuid-Kennemerland Mevrouw F. Van Diepen. ‘Deze penning wordt”, zoals de uitreikster zei, ‘niet zomaar of lichtvaardig uitgereikt. Daar moet echt wel een goede aanleiding voor zijn!’ Jan van Tussenbroek werd onderscheiden vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger (avant la lettre) op het gebied van natuuronderzoek in de Kennemerduinen. Lang geleden was hij de initiatiefnemer voor de inmiddels 50 jaar bestaande vinkenbaan ‘Cornelis van Lennep’ in het gelijknamige gebied. Daarnaast stond Van Tussenbroek ook mede aan de basis voor de oprichting van de vinkenbanen in het Noordhollands Duinreservaat te Castricum en die in de Amsterdamse Waterleidingduinen te Vogelenzang. Ondanks zijn 89 jaren is Jan nog altijd actief, hoewel dat laatste vooral slaat op zijn enthousiasme en helaas minder op het hanteren van de ringtang. Door ouderdomsproblemen werd hij intussen noodgedwongen wat meer een ‘mooiweer-vinker’. Met zekerheid behoort hij desondanks tot de oudste actieve ringers in ons land. De 50 jaren van de ‘Stichting Vinkenbaan Mr. Cornelis van Lennep 1781-1813’ hebben intussen wel bijna 300.000 geringde vogels bij het VT ingebracht. In de 50 jaren van ‘van Lennep’ is er wel wat gepasseerd. De oorspronkelijke vinkenbaan transformeerde naar een vangstation. Druip, heinsel en lokvogels verdwenen en door de komst van mistnetten zet het geluid nu de toon. Jan van Tussenbroek heeft dat alles zien gaan en komen. Het is verbazingwekkend dat hij al die (voor hem vaak ingrijpende) veranderingen schijnbaar moeiteloos accepteerde. Soms met wat lichte terughoudendheid, maar toch! Jan namens alle vinkers bedankt voor jouw initiatief, waaraan heel velen een prettige en interessante hobby overhielden.