Voor een goedgevulde bovenzaal van Hotel Haarhuis, opent voorzitter Jan Staal de 19e vergadering van de Ringersvereniging. Allereerst wordt een moment stilgestaan bij de overledenen Jo Erkens en R. van der Wal. De inning van de contributies levert nog steeds veel problemen op. Een aantal notoire wanbetalers is afgevoerd van de ledenlijst. Het bestuur overweegt op termijn een verplichte automatische incasso. De penningmeester vraagt ideeën voor besteding van de spaargelden. De voorzitter deelt mee, dat het VT financieel nog niet goed draait. Misschien te ambitieus van start gegaan. De doelstelling is volledige externe bekostiging. Het NIOO staat projectmatige organisatie voor. De Ringersvereniging is voor samenwerking NIOO-Sovon en RV. De hamvraag is of wij in staat zijn meer projecten op te zetten. Verder verwijs ik naar de notulen van de vergadering. Na de pauze wijst Gerrit Speek op de nieuw uitgebrachte boeken van Bert Blaauw, het vogelvangstboek van J.T. Lumeij e.a. en van de Vinkenbaan Castricum.