Binnen de W.P.Z. is al heel wat afgepraat over mammoeten, nog op de bijeenkomst over olifanten in november jongstleden. Aan dat alles valt toch nog wel wat toe te voegen. Een belangrijk deel van onze kennis over de mammoet komt uit Siberië. De diepgevroren resten daarvandaan hebben ons geleerd hoe het dier er in levenden lijve uitzag.