Voor ons ligt een fraai uitgevoerd en zeer lezenswaard boek over het Pleistoceen. De beide auteurs, deskundigen bij uitstek, zijn erin geslaagd een ingewikkelde materie op heldere, ook voor niet-specialisten boeiende wijze te presenteren. Het boek is in een goed leesbare stijl geschreven en de lezer wordt niet gestoord door legio literatuurverwijzingen. In plaats daarvan is achterin per hoofdstuk een kleine literatuurlijst opgenomen. Men zou uit de titel kunnen opmaken dat het boek alleen voor Britse lezers de moeite waard is. Het tegendeel is echter waar. Hoewel de meeste voorbeelden wel van Britse bodem komen, is het behandelde toch van zo algemene aard, dat ook Nederlanders veel aan dit boek zullen hebben. De auteurs zeggen in hun inleiding een totaalbeeld van de ijstijd te willen geven. Daarin zijn ze mede dankzij de talrijke duidelijke figuren prima geslaagd. Het hoofdstuk over zoogdieren is maar klein, het boek geeft echter een heleboel achtergrondinformatie die voor de zoogdierliefhebber onontbeerlijk is.