In Nederland zijn fossiele overblijfselen van 4 verschillende soorten Neushoorns gevonden, te weten: Dicerorhinus etruscus, Dicerorhinus mercki, Dicerorhinus hemitoechus en Coelodonta antiquitatis. In dit verhaal zal in het kort iets verteld worden over hun oorsprong, het biotoop waarin ze geleefd hebben, hun stratigrafische verspreiding en hun voorkomen in Nederland. Ook zullen verschillen tussen de soorten, voor zover het de kiezen betreft, genoemd worden. Tegenwoordig leven er nog 5 verschillende soorten neushoorns. Twee daarvan komen in Afrika voor: De Witte Neushoorn (Ceratotherium simum) en de Zwarte Neushoorn (Diceros bicornis). In Azië leven nog drie soorten: De Indische of Gepantserde Neushoorn (Rhinoceros unicornis), de Javaanse Neushoorn (Rhinoceros sondaicus) en de Sumatraanse Neushoorn (Dicerorhinus sumatrensis).