Tijdens het zandzuigen voor de in aanleg zijnde autobaan tussen Doetinchem en Varsseveld vonden de werklieden van de zuiger in augustus 1982 aan de Hoge Weg in de buurtschap Heelweg onder Varsseveld de schedel van een steppewisent (Bison priscus). Deze vondst vormde de grondslag van een bescheiden collectie botfragmenten in het gemeentearchief Wisch. De vondsten zijn: a) Een schedel van Bison priscus. De afstand tussen de hoornuiteinden bedraagt ruim 110 cm. De linker hoornpit is op de helft afgebroken en de lengte van de rechter hoornpit bedraagt 40 cm. De bovenkaak en het neusgedeelte tot op de hoogte van de oogkassen ontbreken. (Eigendom van de gemeente Wisch). b) Een borstwervel van Bison priscus. Dit exemplaar is ca. 13,5 cm breed en ca. 15 cm hoog. Door de lange transportweg in het buizenstelsel van de zandzuiger zijn de uiteinden van de wervel sterk beschadigd. (Eigendom van de gemeente Wisch). c) Een kootje uit de hand of de voet van Bison priscus. (Eigendom van René Wossink, Bosboombroekerweg 3, Heelweg). d) Een metacarpale sin. van Bos taurus. (Eigendom van de gemeente Wisch). e) Een spaakbeenfragment van Cervus elaphus. (Eigendom van Tony Ahlte, G. Borgesiusstr. 16, Zelhem). f) Een onderkaakfragment van Mammuthus primigenius. Op grond van de hierin aanwezige kies (dm3) kon de leeftijd van het individu geschat worden op 10-12 jaar. (Eigendom van René Wossink) g) Een mammoetand, waarvan de vindplaats onbekend is. (Eigendom van de gemeente Wisch).