In 1975 verscheen, eveneens door Prof. K.D. Adam geschreven, het eerste museumgidsje (36 blz.) ’Das Urmensch-Museum Steinheim an der Murr’. Dit gidsje bevat enkele aantekeningen over de belangrijke vondst van een schedel van een mens in een groeve te Steinheim, en o.a. over de door W.O. Dietrich in 1912 beschreven steppemammoet, Mammuthus primigenius fraasi, eveneens te Steinheim an der Murr gevonden. In het museum aldaar bevindt zich een kopie van dit skelet. Het plaatsje Steinheim a.d. Murr is wereldbekend geworden door de middenpleistocene zoogdierfauna, en vooral door de vondst van de mensenschedel uit het Midden Pleistoceen (Holsteinien). Deze mens werd door Prof. Dr. Fritz Berckhemer beschreven en Homo steinheimensis genoemd. Bij de herinrichting en uitbreiding van het Urmensch-Museum is zeer veel aandacht besteed aan de fossiele mens, met in het midden de Homo steinheimensis Berckhemer. Ook is aandacht besteed aan de grote geleerden die zich met fossiele mensen hebben beziggehouden. In het onderhavige boek wordt een en ander op voortreffelijke wijze aan ons getoond, en de zeer goede afbeeldingen geven alles duidelijk weer. Het gaat in dit boek over alle bekende mensenresten uit het Pleistoceen van de gehele wereld, o.a. over de fossiele mens van Java en zijn ontdekker, de Nederlandse Prof. Eugène Dubois.