De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (V.Z.Z.) heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren met als thema de pleistocene zoogdieren. Naar aanleiding van dit thema heeft de V.Z.Z. kontakt gezocht met de W.P.Z. om na te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 26 januari jl. te Antwerpen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, temeer doordat vier Belgische zoogdierpaleontologen verteld hebben over hun werkzaamheden en over de zoogdierfossielen uit België.