Op 21 januari 1985 ontvingen de heren J. Schot en W.C. Schot, eigenaars van de mosselkotter ZZ 8, ieder een zilveren erepenning van de Rijksuniversiteit te Leiden uit handen van de voorzitter van het College van Bestuur, mr. K.J. Cath. Deze penning wordt uitgereikt aan mensen die niet aan de Leidse Universiteit verbonden zijn, maar zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor deze universiteit. De heren Schot hebben dit eerbewijs te danken aan het feit dat ze ieder jaar hun schip met bemanning gratis een dag ter beschikking stellen aan de wetenschap om te vissen naar fossiele beenderen. Dit gebeurt nu al bijna 35 jaar en in die tijd zijn enorm veel botten opgevist voor het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie in Leiden, waaronder veel uiterst zeldzame exemplaren. Een kleine, maar representatieve collectie bevindt zich ook in het museum te Zierikzee. Hiermee hebben zij een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan onze kennis van de ’Zwarte-Bottenfauna’ uit de Oosterschelde (Zie mijn artikel ”Botten uit de Oosterschelde” elders in dit nummer). Deze penningen, waarvan tot nu toe slechts weinig exemplaren zijn uitgereikt, hebben zij ten volle verdiend.