Iedereen die zich met een paleontologisch onderwerp bezighoudt, of dat nu zoogdieren of zeeëgels zijn, krijgt met bepaalde algemene zaken te maken. Over de algemene paleontologie gaat nu dit boek. Simpson, een van de architecten van de ’New Synthesis’ (het evolutiemodel zoals dat momenteel algemeen geaccepteerd is), belicht allerlei aspecten van de paleontologie. Allereerst komt ter sprake wat paleontologie nu eigenlijk is. Er volgt een stukje geschiedenis en een aantal fundamentele begrippen wordt behandeld. Dan volgt een aantal hoofdstukken die elk een bepaald aspect behandelen. Het fossiel als levend organisme (wat zeggen fossielen ons over uiterlijk, leefwijze, gedrag en ecologie), fossielen en tijd (over stratigrafie), fossielen en geografie (paleobiogeografie), ontstaan en uitsterven, evolutiepatronen en snelheden, andere aspecten van evolutie en de betekenis van fossielen voor de mens zijn thema’s die uitgebreid aan de orde komen. Simpson, die toen hij dit boek voltooide de tachtig al gepasseerd was, zet een aantal belangrijke methodieken, begrippen, gedachtengangen en stromingen binnen de paleontologie helder en duidelijk uiteen. Men hoeft geen professioneel paleontoloog te zijn om dit boek te kunnen lezen. Simpson zegt in zijn voorwoord dat het boek bedoeld is voor de geïnteresseerde leek.