Deze publicatie bevat acht artikelen op archeologisch gebied. Daarvan kan het artikel van ons lid Anton Verhagen, getiteld ”De kampen van Homo pre sapiens in Empel en Maren-Kessel”, voor de leden van de W.P.Z. van groot belang zijn als het gaat om bewerkte beenderen uit het ijstijdvak. Genoemd artikel beslaat de pag. 8 tem. 21 en bevat 12 fraaie foto’s. De gehele uitgave is verkrijgbaar door storting van f 13, = bij de Rabo-bank in Heesch (rek.nr. 12 00 02 760) tgv. de Penningmeester van de Heemkundekring Maasland, ovv. ”Ontdekt Verleden”. Het gironummer van de bank is 11 25 016 (met vermelding van het rek.nr. 12 00 02 760 onder ’mededelingen’!)