In de bovenpleistocene afzettingen die zijn ontsloten in het Bos van A te Zemst – een site enkele kilometers ten westen van Hofstade – zijn drie fossielhoudende lagen bekend. Zemst en Hofstade zijn beide te situeren in een uitloper van de Vlaamse Vallei. De onderste laag, laag A, is zelden zichtbaar. Ze bestaat uit fijn, grijs zand met wat grint en hout fragmenten. Beenderen uit deze laag hebben een mahoniebruine kleur. De soort van de aangetroffen neushoorn en de Proboscidea-resten konden niet geïdentificeerd worden. Een aantal beenderen van de Bos/ Bisongroep kan ingedeeld worden onder. Bos primigenius. Indicatoren van een eerder gematigd milieu zijn de overblijfselen van varken, bever en ree (tabel 1).