In 1978 begon de auteur aan een review van de kleine zoogdieren uit het Onderpleistoceen van East Anglia. Hij komt tot een aantal biostratigrafische conclusies, op grond waarvan een gewijzigde stratigrafie wordt voorgesteld. Het Bramertonian wordt in deze opvatting onder het Baventian geplaatst. De auteur beschouwt de Bramerton-fauna als de oudste van de fauna’s uit East Anglia en geeft verder aan dat de kleine-zoogdierfauna’s van de Crags (Bramertonian, Baventian en Pre-Pastonian) overeenkomen met Tiglien- en mogelijk Eburonien-fauna’s uit Nederland. De Bramertonfauna correspondeert met die van het vroege Tiglien C.