Bij het verzamelen van fossielen – en met name fossiele beenderen en tanden – rijst al gauw de vraag: Op welke diepte zijn deze botten weggezogen of -gebaggerd? Door een goed contact met de zuigmachinist en het wal-personeel kan men een redelijke raming maken van diepte en ouderdom van de aangetroffen stukken. In enkele gevallen kan men met 90% zekerheid zeggen van welke diepte ze komen, bijvoorbeeld als er veel houtresten en/of klei in verschillende kleuren mee opgezogen worden.