Op Dinsdag 22 april en op Dinsdag 20 mei vinden in de aula van Teylers Museum (Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, Tel. 023 – 316851) de laatste twee lezingen plaats uit een serie van vijf, die de Ijstijden, het Pleistoceen van Nederland tot onderwerp hebben. Op de aangegeven data spreken resp. Drs. T. van Kolfschoten – Pleistocene Zoogdierfauna's in Nederland – en Dr. W.H. Zagwijn – Plantenkleed en Klimaat in het IJstijdvak. Beide lezingen beginnen om 20.00 uur en zijn kosteloos toegankelijk.