De omvangrijke collectie fossiele zoogdierresten van de Heer Albert Flonk ( West-Terschelling), die jarenlang in het Museum Flehite, Westsingel 50 te Amersfoort geëxposeerd is, is door de Heer Flonk in juni j.l. aan genoemd museum geschonken. Het grootste gedeelte van de collectie Flonk is in het Museum geëxposeerd; er is echter ook nog een interessante collectie opgeslagen in het museummagazijn.